Switch Chia Port LAN

Sắp xếp:

Switch HP 1920-24G-PoE+ (JG926A) hỗ trợ 24 cổng 10/100/1000 Mbps.

Switch HP 1920-24G-PoE+ (JG926A)

 • − Cổng: 24 tự cảm 10/100/1000 PoE + cổng.
 • − Cống suất tối đa: 370W, cổng: 30W.
 • − 4 cổng Gigabit SFP.
 • − Bộ nhớ và bộ xử lý: 500 MHz MIPS @, 32 MB flash, 128 MB SDRAM.
 • − Kích thước bộ đệm gói: 4.1 Mb.
 • − Routing / Chuyển đổi công suất 56 Gbps.
 • − Kích thước bảng định tuyến 32 mục.
 • − Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • − Layer 3 dịch vụ, Layer 3 tuyến
18.590.000đ
Thêm

Switch HP J9773A 2530-24G-PoE+ hỗ trợ 24 port 10/100/1000 cổng PoE.

Switch HP J9773A 2530-24G-PoE+

 • ♦ 24 RJ-45 tự cảm 10/100/1000 cổng PoE.
 • ♦ Cống suất tối đa: 195W, cổng: 30W.
 • ♦ 4 cổng cố định GB SFP.
 • ♦ 1 dual- nhân cách (RJ-45 hoặc USB micro-B) cổng console nối tiếp.
 • ♦ Chuyển đổi công suất 56 Gbps;Địa chỉ MAC bảng cỡ 16.000 mục.
 • ♦ Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • ♦ Bảo hành lifetime
 
21.190.000đ
Thêm

Switch HP 1920-24G-PoE+ (JG926A) hỗ trợ 24 port 10/100/1000 Mbps

Switch HP 1920-24G-PoE+ (JG926A)

 • − Cổng: 24 tự cảm 10/100/1000 PoE + cổng.
 • − Cống suất tối đa: 370W, cổng: 30W.
 • − 4 cổng Gigabit SFP.
 • − Bộ nhớ và bộ xử lý: 500 MHz MIPS @, 32 MB flash, 128 MB SDRAM.
 • − Kích thước bộ đệm gói: 4.1 Mb.
 • − Routing / Chuyển đổi công suất 56 Gbps.
 • − Kích thước bảng định tuyến 32 mục.
 • − Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • − Layer 3 dịch vụ, Layer 3 tuyến
18.590.000đ
Thêm

Switch HP 2530-24-PoE+ chuyển J9779A hỗ trợ 24 cổng RJ-45 tự cảm 10/100 PoE +

Switch HP 2530-24-PoE+ chuyển J9779A

 • − Cố định Cảng Layer-2 Managed Ethernet Switch.
 • − Cổng: 24 RJ-45 tự cảm 10/100 PoE + cổng.
 • − Công suất tối đa every cổng 30W.
 • − Công suất tối đa chuyển đổi 195W.
 • − 2 tự cảm 10/100/1000 cổng.
 • − 2 cổng Gigabit Ethernet SFP cố định.
 • − 1 đôi cá tính (RJ-45 hoặc USB micro-B) cổng console nối tiếp. 
16.590.000đ
Thêm

Switch HP 1910-24-PoE+ (JG539A) hỗ trợ 24 cổng RJ-45 tự cảm 10/100 + PoE

Switch HP 1910-24-PoE+ (JG539A)

 • − Switch HP 1910-24-PoE+ (JG539A)
 • − Cổng: 24 RJ-45 tự cảm cổng 10/100 + PoE.
 • − Cống suất tối đa: 180W, cổng: 30W.
 • − 2 RJ-45 dual-cá tính 10/100/1000 cổng hoặc SFP + 1 RJ-45 cổng console nối tiếp.
 • − Bộ nhớ và bộ xử lý: MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM.
 • − Kích thước bộ đệm gói: 512 KB.
 • − Thời gian bảo hành lifetime
8.950.000đ
Thêm

Switch HP 1920-8G-PoE+ (JG922A) hỗ trợ 8 port 10/100/1000 Mbps + 2 slot SFP.

Switch HP 1920-8G-PoE+ (JG922A)

 • » Cổng: 8 tự cảm 10/100/1000 PoE + cổng (Cống suất tối đa: 180W, cổng: 30W).
 • » 2 cổng Gigabit SFP.
 • » Bộ nhớ và bộ xử lý: 500 MHz MIPS @, 32 MB flash, 128 MB SDRAM.
 • » Kích thước bộ đệm gói: 4.1 Mb.
 • » Routing / Chuyển đổi công suất 20 Gbps.
 • » Kích thước bảng định tuyến 32 mục.
 • » Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • » Layer 3 dịch vụ, Layer 3 tuyến
8.220.000đ
Thêm

Switch HP 1910-8G-PoE + (65W) (JG349A) hỗ trợ 8 cổng RJ-45 tự cảm.

Switch HP 1910-8G-PoE + (65W) (JG349A)

 • − Cổng: GB PoE + 8 cổng RJ-45 tự cảm (Cống suất tối đa: 180W, cổng: 30W).
 • − 1 RJ-45 dual-cá tính 10/100 / 1000 cổng hoặc cổng console SFP + 1 RJ-45 nối tiếp.
 • − Bộ nhớ và bộ xử lý: ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM.
 • − Kích thước bộ đệm gói: 512 KB.
 • − Hỗ trợ: Layer 3 dịch vụ ARP và DHCP relay.
 • − Cho phép cấu hình bằng tay của định tuyến.
 • − Hỗ trợ: Chất lượng dịch vụ (QoS)
 • − Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • − Routing / Chuyển đổi công suất 18 Gbps.
0đ
Thêm

Switch HP 2530-8-PoE+ (J9780A) hỗ trợ 8 cổng RJ-45 tự cảm 10/100 cổng PoE

Switch HP 2530-8-PoE+ (J9780A)

 • ♦ 8 10/100 cổng RJ-45 tự cảm PoE +.
 • ♦ Cống suất tối đa: 67W, cổng: 30W.
 • ♦ 2 cổng dual-nhân cách; RJ-45 10/100/1000 hoặc SFP khe.
 • ♦ Cố định Cảng Layer-2 Managed Ethernet Switch.
 • ♦ Chuyển đổi công suất 5,6 Gbps;MAC bảng kích thước địa chỉ 16000.
 • ♦ Khả năng phục hồi và sẵn sàng cao.
 • ♦ Thời gian bảo hành lifetinme
 
7.690.000đ
Thêm

HP 1920 24G PoE + Switch JG925A hỗ trợ 24 cổng 10/100/1000 (Mbps)

HP 1920 24G PoE + Switch JG925A

 • ♦ Cổng: 24 tự cảm 10/100/1000 PoE + cổng.
 • ♦ Cống suất tối đa: 180W, cổng: 30W.
 • ♦ 4 cổng Gigabit SFP.
 • ♦ Bộ nhớ và bộ xử lý: 500 MHz MIPS @, 32 MB flash, 128 MB SDRAM.
 • ♦ Kích thước bộ đệm gói: 4.1 Mb.
 • ♦ Chuyển đổi công suất 56 Gbps
 • ♦ Kích thước bảng định tuyến 32 mục.
 • ♦ Thời gian bảo hành lifetime
13.490.000đ
Thêm

HP 2920-24G Switch J9726A hỗ trợ 24 cổng RJ-45 tự cảm 10/100/1000 và 2 khe cắm cho module 10GB tùy chọn.

HP 2920-24G Switch J9726A

 • ♦ Cổng: 24 RJ-45 tự cảm 10/100/1000 cổng.
 • ♦ 2 khe cắm cho module 10GB tùy chọn.
 • ♦ Bộ nhớ và bộ xử lý: Tri lõi ARM1176 @ 625 MHz, 1GB flash, 512 SDRAM.
 • ♦ Kích thước bộ đệm gói tin: 11,25 MB.
 • ♦ Chuyển đổi công suất 128 Gbps; Stackable 4 switch.
 • ♦ 2 và L3 cộng với định tuyến tĩnh và RIP
 
30.220.000đ
Thêm
Hiển thị thêm